header_img
Cover image Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen

Bestel via

isbn:
978-904-303-651-1

Publicatie Informatie:
1e druk 2012
2e geheel herziene editie 2019

Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen

No translation available
Lees de achterflapLees de recensies

Competentie- en herstelgericht werken is niet meer weg te denken uit de (g)gz. Een mooie vorm van competentiegericht werken is oplossingsgericht werken. In deze methodiek ligt de focus niet op wat er mis is en hoe dat hersteld kan worden, maar op hoe kan worden voortgebouwd op sterke kanten en wat wel werkt in het leven van ouderen. De focus is op hun dromen, wensen, hoop en mogelijkheden, waarbij eveneens hun naasten nauw betrokken worden.

In dit boek, een geheel herziene editie van Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen, beschrijven we de vele mogelijkheden van oplossingsgericht werken met ouderen aan de hand van theorie, praktische toepassingen en casuïstiek. Het heeft als doel om gespreksvoering positief en simpel te maken voor alle professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg die met deze mooie en bijzondere leeftijdsgroep werken. Onderwerpen die specifiek met ouderen te maken hebben komen uitgebreid aan bod, zoals het behoud van veerkracht en optimisme, het zien van de oudere als co-expert, het goed omgaan met cognitieve beperkingen en het oplossingsgericht mediatief werken met zorgteams. De vele toepassingen en casussen nodigen je uit om morgen al te starten – of verder te gaan – met oplossingsgericht werken.

‘Wat het verschil maakt ben jij. Jij kunt er niet voor zorgen dat er wonderen gebeuren, dat ik kan vliegen of weer kan lopen, maar je geeft me wel de moed en de kracht om zelf weer vooruit te komen.’
Een oudere cliënt

“In therapeutische gesprekken met ouderen maak ik graag gebruik van de begrippen en methoden uit de oplossingsgerichte psychologie. Ik bereid me met veel plezier op dergelijke gesprekken voor, en krijg “goeie zin ”van de kleine (en grote) successen die er te behalen zijn. Ook de begeleiding van zorgverlenende teams wordt een stuk minder “zwaar” wanneer de psycholoog zich met een oplossingsgerichte houding en werkwijze vertrouwd heeft gemaakt. Dit nieuwe handboek helpt om te leren hoe oplossingsgerichte gesprekken voor tal van ouderdomsgerelateerde thema’s effectieve interventies kunnen opleveren.”

Han Diesfeldt, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoogirecteur PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg

“Er is een groot gebrek aan goed leesbare, toegankelijke en informatieve boeken over psychotherapie bij ouderen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat psychotherapie bij ouderen net zo succesvol is als bij jong-volwassenen, maar dat ouderen minder snel psychotherapie krijgen. Dit boek is dus zeer welkom, en hopelijk brengt het vele lezers op het idee om met psychotherapie aan de slag te gaan bij ouderen. Hiervoor is nodig dat therapeuten hun eigen vooroordelen over psychotherapie bij ouderen overboord zetten, en niet voor niets gaat het eerste hoofdstuk hierover. Oplossingsgerichte gespreksvoering sluit naar mijn ervaring goed aan bij ouderen, die soms zelf nogal gefocust zijn op hun probleem en niet op de oplossing. Als psychiater realiseerde ik me dat dat laatste maar al te vaak ook mijn uitgangspunt is, maar dit boek maakt weer snel duidelijk dat het nooit te laat is je jarenlange gedachtengoed ter discussie te stellen. Ik hoop dat vele lezers een vergelijkbare ervaring hebben, dan heeft dit boek veel bereikt.”

Rob KokOuderenpsychiater, epidemioloog

“Ouderen die behoefte hebben aan psychologische hulpverlening verdienen de inzet van goed opgeleide en betrokken professionals, die niet alleen oog hebben voor kwetsbaarheden en problemen, maar vooral ook voor veerkracht, levenservaring en wensen. Oplossingsgerichte gespreksvoering richt zich nadrukkelijk op het benutten en versterken van de kracht van mensen. René den Haan en Fredrike Bannink beschrijven hoe deze psychologische interventie in de ouderenzorg kan worden ingezet. Zij doen dat op een toegankelijke wijze, met praktijkvoorbeelden, oefeningen en gespreksprotocollen die uitnodigen om er vol optimisme mee aan de slag te gaan. Dit boek is een aanwinst in het onderwijs voor psychologen die in de ouderenzorg werkzaam zijn.”

Marja Vink, klinisch psycholoogHoofdopleider Profielopleiding Ouderenpsycholoog

“De schrijvers zijn erin geslaagd om voor allen werkzaam in de ouderenzorg op een heldere, toegankelijke en onderhoudende wijze de principes en het belang van oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen te bespreken. De vele leerzame gevalsbeschrijvingen zijn steeds voorzien van praktische behandeltips waardoor het boek een grote waarde heeft voor de dagelijkse praktijk.”

Piet Eikelenboom, emeritus hoogleraar OuderenpsychiatrieVU Medisch Centrum en GGZIngeest