header_img
Cover image Positieve gezondheidszorg

Website

www.positievegezondheidszorg.nl
LinkedIn groep

Bestel via

isbn:
978-904-303-563-7

Publicatie Informatie:
2017

Positieve gezondheidszorg

Gezondheid is niet hetzelfde als de afwezigheid van ziekte. Enige jaren geleden kwam men tot een betere omschrijving van het begrip ‘gezondheid’ dan de oude omschrijving van de WHO. Daarmee werd gezondheid een dynamisch begrip: een vermogen of kracht. Het maakt duidelijk dat (ook) patiënten met een chronische ziekte of beperking toch (deels) hun gezondheid […]

Lees de achterflapLees de recensies

Gezondheid is niet hetzelfde als de afwezigheid van ziekte. Enige jaren geleden kwam men tot een betere omschrijving van het begrip ‘gezondheid’ dan de oude omschrijving van de WHO. Daarmee werd gezondheid een dynamisch begrip: een vermogen of kracht. Het maakt duidelijk dat (ook) patiënten met een chronische ziekte of beperking toch (deels) hun gezondheid kunnen terugwinnen. Ook in het concept van positieve gezondheid van Bannink en Jansen staat de mens centraal en niet de ziekte, en worden de mogelijkheden benadrukt in plaats van de beperkingen. De auteurs menen dat ook huisartsenpraktijken zich bezig dienen te houden met gezondheidsbevordering, en niet alleen met het behandelen van ziekte.

Competentiegericht werken is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. De focus ligt niet (alleen) op hoe problemen of klachten van patiënten kunnen verbeteren, maar ook op hoe kan worden voortgebouwd op sterke kanten en wat er goed gaat in hun leven. Een goed voorbeeld is oplossingsgericht werken. Dit is een pragmatische stroming – het draait om het vinden van wat voor deze patiënt op dit moment in deze context werkt. Patiënten worden uitgenodigd anders te denken, hun gewenste toekomst te beschrijven, positieve verschillen op te merken en vooruitgang te boeken.

Dit is het eerste boek over de vraag hoe positieve gezondheidszorg op een oplossingsgerichte manier wordt vormgegeven, uiteraard in combinatie met het reguliere medische model. De auteurs laten zien dat werken in de huisartsenpraktijk – en daarbuiten – niet alleen vaak beter en sneller kan, maar ook lichter en leuker.

‘Het consult is echt veel lichter en leuker, het is minder zwaar allemaal. En daar kun je heel vrolijk van worden. Patiënten komen vaak ook verder; het is dikwijls effectief.’
Huisarts

“'Positieve Gezondheidzorg' waardevol als introductie

De positieve psychologie gaat uit van het zoeken naar de kracht van de patiënt, van het opbouwen van toekomstperspectief, en van samen zoeken naar kleine stappen die tot verbetering leiden. Het boek Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk is een bijzonder positief geschreven verhaal met talrijke interventies die toepasbaar zijn voor huisarts en poh-ggz.

Vanuit het in de de positieve psychologie gehanteerde axioma dat het praten over problemen de problemen verergert wordt in het boek expliciet afstand genomen van andere psychotherapeutische stromingen. De hier gehanteerde gespreksvoering leidt tot enthousiasmering van de patiënt, maar ook van huisarts, poh-ggz en apotheker, getuige de in het boek beschreven ervaringen. Na het geven van erkenning voor de klacht van de patiënt volgen oplossingsgerichte vragen. Het boek geeft talrijke voorbeelden. De behandelaar heeft daarmee een effectief arsenaal in handen. Daarbij is het bekend dat de effectiviteit van de bekende psychotherapievormen (bijvoorbeeld mentalization based therapy, cognitieve gedragstherapie en psychodynamische therapie) dicht bij elkaar liggen. Wel is het zo dat de effecten van cognitieve gedragstherapie geleidelijk minder worden. In de gangbare psychotherapie groeit dan ook aandacht voor resilience, veerkracht, in de richting van positieve psychologie.

De ruime ervaring van de auteurs (klinisch psychologe Frederike Bannink en huisarts Pieter Jansen) is nu verwerkt in een degelijk handboek van 272 pagina's. De methodiek wordt in het boek eenvoudig voorgesteld. Als oplossingsgericht coach, ex-huisarts en docent voor huisartsen en poh's-ggz is mijn ervaring dat het niet eenvoudig is om deze methodiek vlot te leren en toe te passen. Een boek alleen is niet genoeg, het vergt echt een switch in het denken die alleen met aanvullende training bereikt kan worden. Als introductie in het denken is het boek echter zeer waardevol.”

Ilonka BrugmanHuisarts en wetenschap, juli 2018